Millhouse Förlag

Detta är en öländsk stubbkvarn. En speciell mölla som fortfarande står kvar i detta landskap. Denna mölla är en del av vår logga. Den symboliserar vårt arbete på förlaget. När kvarnen malt färdigt kommer det ut en bok, en artikel eller kanske ett event. 

Själva namnet Millhouse är en direkt anspelning på denna stubbkvarn – och namnet Mölstad är fortfarande en plats i småländska Mönsterås som just betyder ”mölleplatsen”.