Kategorier
Listor-statistik-fakta Nyhetsbrev Vinvärlden

Dålig fransk vinskörd – men mest i världen

Nu är skörden nästan klar i hela Europa. Sammanfattningsvis – ett dåligt år. I både Frankrike, Italien och Spanien minskar skördemängden. Kvaliteten kommer att vara tveksam på sina håll.

För Frankrike är det ändå en genomsnittligt stor skörd på 45 miljoner hektoliter – en minskning med två procent från 2022. Men under detta genomsnitt döljer sig stora skillnader mellan olika regioner, distrikt och till och med enskilda vingårdar. Det handlar ofta om klimatrelaterade händelser som torka, hagel och ihållande regn med mjöldagg som följd. 

Detta gäller för övrigt alla de tre stora europeiska vinländerna.

Spanien ser ut att ha drabbats mest av de tre med en skördebortfall på sjutton procent till 24 miljoner hektoliter. Men även där är de regionala skillnaderna stora. I Penedès kan tappet bli upp mot femtio procent på sina håll – i La Mancha över 20 procent medan Galicien har fått en riktigt bra skörd. 

Skörd hos JM Brocard.

Italien tappar något mindre än Spanien – endast tolv procent. Det mesta tappet handlar om regn med påföljande mjöldagg. Tack vare Frankrikes tapp på bara två procent gör detta att Frankrike nu är det land som producent mest druvor i världen 2023.

Alltid något av vara stolt över.

Läs även
White Guide Global har fått nya ägare. Som en av…