Kategorier
Krönika Nyhetsbrev Svenska drycker

Gårdsförsäljning 2025 – blir det av?

Regeringen har lovat att det ska bli gårdsförsäljning 2025. Vilket hela den svenska vinbranschen ser fram emot. Det gör även de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg och Ängelholm. 

Nyligen arrangerade de tre kommunerna ett seminarium på riksdagen i Stockholm. På plats fanns även två jurister – en från besöksnäringens organ Visita och en från Lunds Universitet. Grundläggande konstaterades att 65 procent av befolkningen är mycket eller ganska positiva – och det är ju bra. Men samtidigt ska ju då Systembolagets monopol bibehållas – vilket alla är överens om.

Och det är just detta senare det handlar om. Fanns inte Systembolagsmonopolet hade ju det hela varit en icke-fråga. Först noterade de tre kommungubbarna (jo, de var alla män) att detta med gårdsförsäljning kan bli hur bra som helst. Det handlar en ny växande bransch som lockar både turister och skapar jobb – och därmed omsättning i kommunerna på alla sätt. 

Kommunstyrelsens ordförande i Höganäs Peter Schölander gjorde en intressant jämförelse. I kommunen finns det stora godset Krapperup med 900 hektar åkermark. De har fyra anställda. En vingård på fyra hektar kan ha fjorton anställda.

Visitas chefsjurist Stefan Lundin har varit en del av utredningen som skapat förslaget till gårdsförsäljning. Han menar att de begränsningar som skapats inte skulle innebära något hot mot monopolet. Begränsningar som bland annat innebär mycket begränsade inköp och att de ska ingå någon form av vintur.

Han tillägger att gårdsförsäljningen ”över tid är ett sätt att bevara Systembolagets legitimitet – att modernisera Systembolaget.”

Så långt är allt frid och fröjd.

EU-rättsspecialisten Joakim Zander vid Lunds Universitet skulle dock lägga lite smolk i glädjebägaren – eller snarare vinglaset i detta fall. Han menar att ”hur man än krånglar till förslaget skulle det inte gå – det finns ingen lägsta gräns för detta med handelshinder”. Och just handelshinder är nyckelfrågan.

Arilds Vingård är med sina 32 hektar störst i Sverige

Han lägger till hur resonemanget går i EU-högkvarteret: ”i Bryssel förstår man inte detta med det svenska Systembolagsmonopolet. Sverige borde vara nöjda med detta – de har ju själva valt det – och då ska de inte be om en massa undantag. Då kanske det är så att Sverige inte ska sitt monopol kvar.”

Joakim Zander påpekar också att det finska undantaget för gårdsförsäljning är annorlunda då deras fruktviner inte konkurrerar med europeiska producenter – då dylika produkter knappt finns där.

Vad händer nu?

Ja, för det första påpekade EU-jurist Zander att det går att justera förslaget efterhand och att det går att backa om det skulle bli ett hot mot det statliga monopolet. 

Seminariet konstaterade sedan som en slutsats att det nu gäller att lämna in en anmälan till EU-kommissionen snarast. Det är intet förpliktigande. På reaktionen kan man sedan veta om det är rätt att gå vidare. EU-jurist Zander säger att ett svar skulle ta mellan tre och sex månader.

Jag kan bara hoppas att så sker. 

Ett litet tillägg: Det ryktas om att Systembolaget, om det blir gårdsförsäljning, har hotat (mitt ordval) att då ta bort alla svenska vinproducenters produkter från sina hyllor. Detta rykte kan jag nu dementera. Systembolaget meddelar att ”detta faller på sin egen orimlighet” – precis som jag skrivit: då skulle Systembolaget själva skapa ett handelshinder.

Läs även
Artikel och vintips i samarbete med Ward Wines Champagne är…