Kategorier
Dryckesvärlden Intressanta nyheter Nyhetsbrev

Rött vin tappar – vitt och rosé ökar kraftigt

Vinvärlden går stadigt mot vitt och rosé – det visar ny officiell statistik från OIV (Office International de la Vigne et du Vin). Om man idag delar in världens vinproduktion i färger ligger vitt på runt 50 procent, rött på 42 och rosé på åtta procent. Men de regionala skillnaderna är stora.

Här kommer ett sammandrag av utvecklingen under åren 2000-2021.

Rött vin

Efterfrågan och utbudet av rödvin har minskat avsevärt under de senaste tjugo åren. Fram till år 2021 har produktionen minskat med 25 procent sedan toppen 2004. Minskningen är anmärkningsvärd: i början av seklet stod röda viner för i genomsnitt 48 procent av den totala vinproduktionen. Idag ligger det på cirka 42 procent.

Alla större europeiska rödvinsproducerande länder har en nedgång – extra kraftig har den varit i Frankrike och Italien. Frankrike producerar idag 50 procent mindre rött vin än i början av seklet. Nedgångarna kompenseras bara delvis av icke-europeiska vinländer, som Chile, Argentina, Australien, USA och Sydafrika där tillväxttakten för rött vin varit positiv. Av de tio största rödvinsländerna finns sju utanför Europa.

Vad gäller efterfrågan på rött vin under de senaste tjugo åren är det främst i Europa det finns en minskning: framför allt i Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Dessa länder har alla haft en negativ tillväxt för rött vin sedan 2000. Däremot finns en positiv tillväxttakt i Kina, USA, Ryssland och Brasilien. De sex mest rödvinkonsumerande länderna ligger utanför Europa – främst i Sydamerika och Östasien.

Vitt vin

Efterfrågan och utbudet av vitt vin på global nivå har ökat sedan 2000. Produktionen har ökat med 13 procent 2021 jämfört med den lägsta nivån 2002. I princip sedan 2013 har det producerats mer vitt vin än rött vin. Idag ligger andelen vita viner i världen kring 50 procent. Till stor del beror det på det stora uppsvinget för mousserande vin.

De länder som bidragit mest till tillväxten på världsnivå är Italien (läs Prosecco), USA, Sydafrika och Australien. I andra stora vitvinsproducerande länder som Frankrike (plats två) och Spanien (plats tre) har trenden varit stabil.

Vad gäller efterfrågan på vitt vin drivs den främst av tre viktiga mousserande vinmarknader: USA, Tyskland och Storbritannien. Ökningen av konsumtionen i dessa länder kompenserar den allmänna nedgången i stora vinkonsumerande länder som Frankrike och Spanien.

Rosévin

Efterfrågan och utbudet på rosévin har vuxit avsevärt på världsnivå. Den globala produktionen har ökat med 25 procent mellan 2001 och 2021. I början av seklet stod roséviner för 6-7 procent av världens produktion. Idag ligger det på cirka 8 procent.

De tio främsta vinproducerande länderna står för nästan 90 procent av världens totala totala produktionsmängd år 2021. De tre största står för två tredjedelar. Vad gäller rosévin är det mest länderna på norra halvklotet som leder tillväxten (i synnerhet Frankrike) – även om länder som Chile och Sydafrika också har visat hög tillväxttakt de senaste tjugo åren.

Vad gäller efterfrågan på rosévin handlar det mycket om en stor ökad efterfrågan i Storbritannien, Tyskland och USA –  även Sverige har en del. Frankrike är dock den överlägset största marknaden på världsnivå. De står för mer än en tredjedel av den globala efterfrågan.

Här finns hela undersökningen

Läs även
Norden tycks vara omåttligt intressant för internationella vänner av kulinariska…