Kategorier
Listor-statistik-fakta Nyhetsbrev Svenska drycker

Sju gånger fler dryckesproducenter i Sverige på tio år

Sverige är på väg att bli ett dryckesland att räkna med. Sedan vi gick med i EU 1995 har det skett en fullkomlig explosion av nya producenter. Bara de senaste tio åren har antalet tillverkare av vin, sprit, öl och cider sjufaldigats. Vid årskiftet fanns 728 registrerade, enligt Dryckesbranschrapporten 2022.

I rapporten konstaterar man att den svenska dryckesbranschen är en ung näring och en typisk start-up-bransch. De flesta företag har tillkommit under 2000-talet och framför allt de senaste tio åren. År 2010 fanns det totalt 90 tillverkare av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Sedan dess har det startats närmare 640 nya företag.

Majoriteten är små med färre än fem anställda, oftast med en starkt lokal förankring. Lokalt och närodlat har en starkt positiv laddning hos dagens konsumenter. Företagen är väl spridda över landet. Tillverkning sker i samtliga tjugoen län och i mer än 200 av Sveriges 290 kommuner. Antalet tillverkare är förstås störst i de befolkningstätaste områdena Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Men mer än hälften av tillverkarna finns utanför storstadsregionerna, varav många i glesbefolkade län.

Gotland har den i särklass högsta andelen dryckestillverkare i relation till folkmängd av samtliga län.  Även Jämtland, Norrbotten och Västernorrland sticker ut med en hög andel dryckestillverkare per capita. Dryckestillverkning har blivit ett attraktivt besöksmål i mindre orter.

Vin: Ett tjugotal nya på fem år

De senaste 10–15 åren har intresset för kommersiell vinodling ökat markant. Vid utgången av 2021 fanns 62 registrerade tillverkare av vin, varav flertalet gör vin av druvor. Bara de senaste fem åren har det tillkommit ett tjugotal nya. Vintillverkare finns i dag i 14 av Sveriges 21 län. Mer än hälften av vingårdarna finns i Skåne. Flest finns i fyra kommuner: Ystad, Simrishamn, Höganäs och Helsingborg.

Sprit: Tre av tio startade under pandemin

Vid utgången av 2021 fanns 104 registrerade företag för framställning av destillerade drycker.  Mer än en tredjedel har tillkommit under de två pandemiåren 2020–2021. Enbart 2021 ökade antalet registrerade sprittillverkare med drygt tjugo procent. Det gör spritdrycker till den näst största kategorin efter öl i den svenska dryckesbranschen och dessutom den snabbast växande. Förutom vodka, brännvin och akvavit tillverkas gin, whisky, punsch och likörer.

Öl: Explosionsartad tillväxt senaste decenniet

Vid utgången av 2021 fanns 534 registrerade företag för tillverkning av öl – en ökning med knappt fyra procent jämfört med föregående år.  Huvudparten av bryggerierna är startade de senaste tio, tolv åren. Så sent som 2010 fanns endast 30 bryggerier i Sverige. Den övervägande majoriteten är så kallade mikrobryggerier.

Cider: Ny generation surfar på ”äppelvågen”

Vid utgången av 2021 fanns 53 registrerade producenter av cider (även glögg och mjöd ingår), jämfört med 46 samma tidpunkt 2020. Det motsvarar en tillväxt på cirka 15 procent. Brännland Cider i Vännäs i Västerbotten, Fruktstereo i Malmö, Tosterups Gård i Tomelilla, Pomologik i Strängnäs samt Kullabygdens Musteri i Mjöhult representerar den nya generationen ciderproducenter med innovativa och högkvalitativa drycker.

Bakgrund

Dryckesbranschrapporten 2022 presenterades 26 maj 2022 och är gjord på uppdrag LRF Lokal Mat och Dryck, Föreningen Svenskt Vin, Sveriges Oberoende Bryggerier och Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker, SPAA. Rapporten bygger på statistik från SCB:s Företagsregister och Föreningen Svenskt Vin, samt bearbetning.

Läs även
Från 30 maj till 3 juli bjuder Helsingborg in världen…