Kategorier
Intressanta nyheter Nyhetsbrev Systembolaget

Systembolaget omsatte 4,5 miljarder mer 2020 än 2019

Pandemiåret 2020 blev en framgång för Systembolaget – åtminstone vad gäller försäljning. Totalt sålde de varor för 36,7 miljarder kronor jämfört med 32,2 året innan. Ingen är egentligen förvånad.

Det svenska Systembolaget behövde knappast anstränga sig för att öka försäljningen 2020. På grund av pandemin fick de fördelar av den kraftigt minskade införsel från utlandet och restaurangernas begränsade öppethållande. Dessutom upphörde nästan alla event, bröllop och jubileumsfester. 

Totalt var Systembolagets försäljningsökning 2020 fjorton procent jämfört med det icke pandemidrabbade året 2019. Från 32,2 till 36,7 miljoner kronor. Volymmässigt ökade försäljning med elva procent till 569 miljoner liter – jämfört med 512 miljoner liter året innan.

Rörelseresultatet ökade än mer – det blev en fördubbling. Från 229 miljoner kronor 2019 till 569 miljoner kronor 2020. Detta förklarar Systembolaget med den ökade försäljningsvolymen samt effektiviseringsåtgärder som till exempel kontantfria kassor.

Systembolaget understryker också att majoriteten av befolkningen inte ändrat sin alkoholkonsumtion under pandemin, enligt en mätning av marknadsundersökningsföretaget Norstats. Många uppger till och med att de snarare minskat än ökat sin konsumtion jämfört med föregående år, enligt Systembolaget.

Läs även
Vinregionen Bordeaux anses av många att vara den mest traditionella…