Kategorier
Nyhetsbrev Systembolaget

Systembolaget skapar hållbar märkning

Hållbar vinproduktion är idag det viktigaste inom vinnäringen i hela världen. Det har blivit betydligt viktigare än ekologisk odling. Från nästa vår ska nu Systembolaget märka produkter som är ett ”Hållbart val”. Det hela är dock inte okomplicerat.

Hållbar produktion inom vinbranschen är något som alla vill omfatta. Men regelverken och tolkningarna är olika i olika länder och regioner. Gemensamt är dock att vin som är hållbart producerat ska vara det från druva till flaska – vilket innefattar både odling, transporter, no-waste, energi, vatten och även sociala och ekonomiska faktorer ingår. Allt för att kunna lämna över vingården till nästa generation i mer hållbart skick.

På engelska är begreppet Sustainable, på franska HVE (Haute Valeur Environnementale), på tyska Nachhaltigkeit.

Systembolagets ambition är nu att göra det enkelt för kunderna att hitta och välja hållbara produkter – även om begreppet är svårdefinierat. För att ett vin 2022 ska utmärkas som ”hållbart val” ska den leva upp till fyra kriterier:

• Certifiering med miljökrav

EU-ekologiskt, Fair trade, Fair for life eller någon av ca femton certifieringar med relevanta miljökrav på odling och produktion 

• Klimatsmart förpackning

PET, pappförpackning, box, burk, returflaska, lättare glasflaska eller pouch (någon form av vinpåse).

• Socialt ansvarstagande

Godkänt utfall inom alla sociala hållbarhetsindikatorer i en riskanalys (som görs av Systembolaget).

• Spårbarhet 

Leverantören ska ha kartlagt de parter (minst en faktisk producent och odlare​) som deltagit i varans produktion motsvarande minst två tredjedelar av volymen.

Läs även
Sedan decennier har Provence varit sinnebilden för det goda livet…