Kategorier
Nyhetsbrev Svenska drycker Systembolaget

Två tredjedelar positiva till gårdsförsäljning visar remissvar

Nu är alla remissvar inne vad gäller utredningen kring gårdsförsäljning av alkohol. Nära 65 procent  ställer sig bakom utredningsförslaget. Endast 26 procent är negativa.

Denna fördelning står nu klar vid en genomgång av de 155 remissvaren på utredningen En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning, rapporterar Sveriges Producenter av Alkoholdrycker.

– Remissvaren visar att det finns en stark uppslutning bakom utredningsförslaget. Vi hoppas därför att regering och riksdag snabbt nu gör verklighet av förslaget, säger Sara Sundquist, generalsekreterare för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPAA.

Av svaren är hundra positiva till att införa gårdsförsäljning under förutsättning att Systembolaget detaljhandelsmonopol kan bevaras – vilket motsvarar cirka 65 procent av alla svar. Bland dem som ställer sig positiva märks Konkurrensverket, Livsmedelverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Ytterligare femton remissinstanser, eller drygt nio procent, har inget att erinra mot förslaget i stort, bland dem Domstolsverket, Tullverket, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Ett trettiotal av remissvaren kommer från företrädare från dryckesbranschen. Dessa är med få undantag positiva till gårdsförsäljning. Trettionio av de 155 remissvaren säger blankt nej till förslaget. Bland dessa finns femton olika nykterhetsorganisationer och trossamfund samt bland annat Systembolaget, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Barnombudsmannen och BRÅ.

Här kan du läsa mer

Läs även
30 september till 8 oktober 2022 Här kommer ett spännande…