Kategorier
Krönika Nyhetsbrev Svenska drycker Systembolaget

Urvattnat förslag om gårdsförsäljning måste lyckas

Ett förslag för genomförande av gårdsförsäljning har presenterats. De flesta bedömare tror nu att det är tredje gången gillt. Utredaren Elisabeth Nilsson har ansträngt sig för att anpassa förslaget till de vad som är möjligt att acceptera för politikerna. Främst handlar det om att inte utmana Systembolagets detaljhandelsmonopol och det ska inte påverka myndigheternas syn på folkhälsan.

Se nedan för förslaget i korthet.

Så var det alltså dags för ett nytt förslag kring gårdsförsäljning – något som varit ett rött skynke för de flesta politiker. Idag är det bara Systembolaget och nykterhetsorganisationerna IOGT-NTO som helt fördömer det hela genom att återbruka argument från förr – argument som de flesta experter avfärdade redan då.

Alla de som nu kan bli möjliga gårdsförsäljare menar att förslaget är alldeles för urvattnat. Själv menar jag att det är själva idén med det – att det inte ska gå att säga nej utan att göra sig till ett åtlöje i hela Europa. Sverige är ju det sista landet som inte har någon form av gårdsförsäljning. 

Sanningen är faktiskt att svenska konsumenter är de enda som inte får handla svenska drycker hos svenska producenter. Bor du i ett annat EU-land kan du beställa vin direkt från svenska producenter. Och besöker du en vinproducent i Europa får du handla och ta hem flaskorna utan påföljd. Denna diskriminering kan nu upphöra.

Nu ska utredningens förslag med titeln ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” ut på remiss. Ska bli intressant att höra argumenten. Några kommer säkert bara att göra en copy-paste på tidigare invändningar – var så säkra.

Personligen är jag övertygad om att det hela går vägen nu. Allt annat vore konstigt – och faktiskt ett totalt underkännande av svenskar som ansvarsfulla människor och medlemmar i EU.

Här är förslaget i korthet

• Att gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället

• Att mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas

• Att det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning

• Att gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00

• Att alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla

• Att regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.

Utredningen har även lämnat ett alternativt förslag som endast avser jästa drycker (dvs. öl, vin och andra jästa drycker). Utredningen bedömer att förslaget inte märkbart påverkar folkhälsan.

Enligt utredningens förslag skulle gårdsförsäljningen medföra en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent.

Utredningens bedömning är att det generellt ökade intresset för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget. 

Läs även
Allt om Vins årliga omröstning om vilka viner som varit…