Kategorier
Intressanta nyheter Nyhetsbrev Vinvärlden

Vin klassas inte längre som direkt cancerframkallande

Efter ett intensivt lobbyarbete kan nu Europas vinindustri andas ut. EU har beslutat att backa från kravet att vin alltid ska betraktas som en mer eller mindre direkt orsak till cancer. 

Det hela handlar om att EU har mjukat upp sina tidigare skrivelser om att all alkoholkonsumtion är farlig. Nu är ordalydelsen att ”skadlig alkoholkonsumtion är en riskfaktor för flera sorters cancer”. Ordet ”skadlig” antyder därmed att det också finns ”oskadlig” konsumtion. 

Detta lilla tillägg utgör en avgörande skillnad och på det viset en lättnad för den europeiska vinindustrin. Nu blir det mer av en bedömningsfråga där en moderat vinkonsumtion kan betraktas som ”ofarlig”.

Ett tidigare försök att få vin klassat på samma risknivå som tobak avvärjdes därmed. 

Läs hela bakgrunden här.

Läs även
Det händer mycket i krog-Sverige i vår rapporterar White Guide.…