Kategorier
Listor-statistik-fakta Nyhetsbrev Vinvärlden

Vindruvsskörden i världen minskar

Totalt sett blev det ingen framgångsrik vinskörd i världen – det är tredje året i rad där skördemängden minskar. Men det skiljer sig mycket åt mellan den nordliga och sydliga hemisfären.

I söder ser man till och med en kraftig ökning – hela nitton procent över den tidigare högsta siffran. I hektoliter handlar det om totalt 59 miljoner. Alla vinländer i den sydliga hemisfären hade större skördar, förutom Nya Zeeland (minus13 procent). Bäst gick det för Chile med 23 procent plus. 

Men deras totala volym är förstås, i jämförelse med den norra hemisfären, bara en mindre del.

I Europa är det, som vi berättat tidigare, de tre största vinodlande länderna i världen som dragit ner siffrorna: Italien, Frankrike och Spanien. Sämst gick det för Frankrike med minus 22 procent. Övriga länder ligger ungefär på samma nivå, förutom Rumänien som ökade sin skörd. I USA, främst Kalifornien, ligger skördarna på ungefär samma nivå som 2020.

Bakom siffrorna står det officiella statistikorganet OIV (Office International de la Vigne et du Vin). De meddelar också att den totala konsumtionen av vin i världen troligen kommer att öka med två procent. Allt avhängig utvecklingen av pandemin.

Läs även
Även i år är utbudet av glögg stort – kanske…